שי דנון ביקש לשתף לגבי יום ראשון הקרוב 8-אוגוסט-2021 (General)

by shian ⌂ @, The land of Jesus Christ, Thursday, August 05, 2021, 13:20 (74 days ago) @ shian

לצפייה בוידאו -
נעשה ונשמע: מה קורה ביום ראשון

--
Humility and simplicity are the basis for true love.

Tags:
Vaccine, Covid-19


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum