יש ערוץ בעברית שאולי יעזור לדוברי עברית לגבי 5ג'י (Hebrew / עברית)

by shian ⌂ @, Israel, Thursday, February 13, 2020, 20:26 (12 days ago)

ahava528

לא ממש מכיר - אבל בעברית...

--
"Everyone knows the truth about himself, except the fool who considers himself wise". (www.y-dat.com).


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum