מסר לישראלים המטומטמים והשחצנים - מאת מרוקאי-אשכנזי סוג ב (5G)

by shian ⌂ @, Israel, Friday, March 13, 2020, 12:18 (24 days ago) @ shian
edited by shian, Friday, March 13, 2020, 23:17

אני חי בישראל
רואה מה קורה

הנאצים למעשה שירתו את "מסדר הישועים" שזה האפיפיור
והאפיפיור עדיין לא גמר את המלאכה, והוא נחוש לגמור את המלאכה
לכן מדינת ישראל הוקמה, על ידי הממסד הנאצי-ישועי, הותיקן והאו"ם
כדי לאסוף את כל היהודים במקום אחד ולחסל אותם

מאחר ואני חי פה הרבה שנים ויודע שאתם מטומטמים
סלחו לי על הסגנון הצפון אפריקאי
אני מזהיר אותכם:
דברי אמת

לא תקשיבו - תמותו
לא מקורונה ולא משום בבל"ט - אלא מגובה הלב שלכם
שאלוהים שונא ותמיד שנא
כבר מהיום שעם ישראל סגד לעגל הזהב אל מול לוחות הברית

עם ישראל ישלם על גובה הלב והטמטום ועבודת האלילים (כסף, זהב, שררה, פדופיליה, ועבודה זרה שעדיין נמשכת מגלות בבל, בצורת ספרות ה"קבלה", הגדת עתידות, ותרבות סקס, סמים, ואנרכיה רוחית) בה הוא שקוע
וכמו שאמר הנביא, שני שליש יושמד על ידי השיקוץ המשומם אשר ישב בבית המקדש השלישי שכרגע אתם מתכננים עבורו, הוא ישב שם בדיוק לאחר 3 וחצי שנים (מתוך 7 השנים האחרונות של דניאל) לפי דברי הנביא - ויחסל אותכם באכזריות שתוארה בתנ"ך שלכם שיושב על המדף כמו סמרטוט

דור חמש זה פשוטו כמשמעו תוכנית לחסל אותכם אידיוטים

עוצרים את דור 5 בישראל !!!


הזהרתי אותכם - יצאתי ידי חובתי. נמאס כבר

נ.ב.

אל תחשבו ש"חזרה בתשובה" תציל אותכם
אלוהים רואה ללבב
אלוהים רואה מי אתם באמת
ותשלמו את מלוא המחיר על העמדת הפנים שלכם
שום דת לא תציל ממוות
רק אמונה ואמונה בלבד
אבל באמת, אין אמונה בעם
ועל זה דיברו ישעיהו, דניאל, זכריה, יואל, משה והשאר
ישעיהו פרק כט
יג ויאמר אדוניי, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני--ותהי יראתם אותי, מצות אנשים מלומדה. יד לכן, הנני יוסף להפליא את-העם-הזה--הפלא ופלא; ואבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר

אתם עם של מטומטמים, וכצאן לטבח הובלו
למעט הנאמנים לאלוהים, כמו אבי ז"ל
נשבר הזין מכולכם. בחיי אם אתם רוצים למות מדור 5 - תמותו. מגיע לכם בכל המובנים

שיאן

--
"Everyone knows the truth about himself, except the fool who considers himself wise". (www.y-dat.com).


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum